Umbala Và Center Pro

– Sản phẩm phun: Umbala và Center Pro

– Ruộng mẫu: Giang Thành, Kiên Giang

– Cảm nhận của nhà nông: Lá đài xanh bền, hạn chế vàng lá, hực lá, hạt chín chắc cậy, không khô chẻn, không háp hột, Giữ được độ ẩm cho hạt,…

  • Danh mục
    Tặng Thuốc
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá