TESLA

– Thể tích thực: 240ml

– Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 240 ml

– Đặc trị sâu hại, sâu kháng thuốc

– Sâu chết nhanh, chết sạch

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá