ROOTS (RA RỄ)

– Thể tích thực: 1000ml

– Quy cách đóng thùng: 20 Cal x 1000ml

– Bung rễ cựcc mạnh, ra nhiều rễ tơ, rễ cám

–  Lá to, dày dặn, bóng mượt. Gia tăng năng suất vượt trội

–  Thân mập, đâm nhiều chèo, kéo đọt mạnh, đọt mập ú

–  Giúp bông trổ rộ, kéo dài thời gian trổ bông

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá