Nap Pin – Năng Lượng Sinh Học, Vô Gạo

? Chế phẩm hữu cơ ??? ??? với năng lượng sinh học vô gạo cực nhanh cho năng suất vượt trội, giúp Nhà nông trúng mùa.

– ??? ??? được sản xuất bằng công nghệ hiện đại

– ??? ??? giúp màu lá xanh bền

– ??? ??? tăng số hạt chắc trên bông

– ??? ??? cho hạt lúa sáng, đẹp, nặng ký

Đăng Ký Báo Giá