Nap Pin – Năng Lượng Sinh Học, Vô Gạo

🌾 Chế phẩm hữu cơ 𝗡𝗮𝗽 𝗣𝗶𝗻 với năng lượng sinh học vô gạo cực nhanh cho năng suất vượt trội, giúp Nhà nông trúng mùa.

– 𝗡𝗮𝗽 𝗣𝗶𝗻 được sản xuất bằng công nghệ hiện đại

– 𝗡𝗮𝗽 𝗣𝗶𝗻 giúp màu lá xanh bền

– 𝗡𝗮𝗽 𝗣𝗶𝗻 tăng số hạt chắc trên bông

– 𝗡𝗮𝗽 𝗣𝗶𝗻 cho hạt lúa sáng, đẹp, nặng ký

Đăng Ký Báo Giá