Morning Rice – Vô Gạo Nhanh

🌾𝗠𝗼𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗶𝗰𝗲 là dòng phân bón phức hợp chứa hàm lượng dinh dưỡng cao giúp vô gạo cực nhanh.

– Dễ hoà tan, dễ hấp thu

– Dưỡng xanh lá đòng, trổ đồng loạt

– Cứng cây, giảm đổ ngã

– Chín chắc tới cậy, hạt sáng bóng

Đăng Ký Báo Giá