KATA HEX

– Thể tích thực: 450 ml

– Quy cách: 30 Chai

– Đạo ôn (Lá, Cổ Bông), Đốm Vằn

– Sạch bệnh, Xanh lá

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá