KALI MILK

– Thể tích thực: 500ml

– Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml

– Chín chắc tới cậy, tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông

– Giữ xanh nhánh gié, giúp vào gạo nhanh

– Cây lúa xanh tốt, lá đòng thẳng đứng

– Hạn chế tình trạng lép lửng do thiếu dinh dưỡng

– Hạt to mẩy, sáng chắc, nặng ký

– Không đạm, không gây cháy lá

– Không khô bông, không háp hạt

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá