HORUS

– Khối lượng tịnh: 20gr

– Quy cách đóng thùng: 500 Gói x 20gr

– Thuốc trừ sâu sinh học

– Sâu cuốn lá, Bọ trĩ, Nhện gié

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá