Horus – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá

👊 Sản phẩm HORUS với 4 đặc điểm nổi bật giúp bà con tạm biệt nỗi lo sâu hại:

✅ Hiệu quả tuyệt đối khi lúa từ 10 – 30 ngày

✅ Diệt cả sâu non và trứng

✅ An toàn cho thiên địch

✅ Không gây kháng thuốc

Đăng Ký Báo Giá