Góc Chia Sẻ

“Chúng ta phải đối mặt với những thách thức trong môi trường mới mỗi ngày. Nhưng không vì thế, mà có thể làm cho chúng ta trùng bước, chỉ cần biết lắng nghe và bắt đầu hành động…”

Lê Trung Hậu Phương

Trưởng Vùng An Giang và Nam Sông Hậu

  • Danh mục
    Phong Trào
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá