FI FI

– Thể tích thực: 1000ml

– Quy cách đóng thùng: 20 Cal x 1000ml

– Phiên bản vào gạo cao cấp nhất

– Lấy gạo nhanh, hạt đầy gạo trong mọi điều kiện

– Bộ lá đài xanh, thẳng đứng, chín chắc tới cậy

– Hạt sáng, nặng ký, không khô gié, nhót lúa

– Giữ bộ lá, gốc rạ xanh mướt cho đến lúc thu hoạch

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá