FE FE

– Thể tích thực: 250ml

– Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 250ml

– Lem lép hạt, Đạo ôn, Vàng chín sớm, Khô vằn

– Sạch nấm, Lá đòng xanh, Hạt sáng chắc

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá