CHET 5 GIÂY

– Khối lượng tịnh: 26gr

– Quy cách đóng thùng: 200 Gói

– Rầy chết nhanh, lưu dẫn kéo dài

– Diệt Rầy Là Phải Tính Bằng Giây

  • Danh mục
    Lúa
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá