Chet 5 Giây – Diệt Rầy Tức Khắc

🌾 Tết Nguyên Đán thường trùng vào thời điểm 𝑅𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 tấn công ruộng lúa, làm cho lúa xơ xác, kém phát triển.

🌾 Đứng trước nguy cơ mất mùa, Nhà nông phải trăn trở tìm cách diệt rầy mà không được thảnh thơi ăn tết.

🌾 𝑪𝒉𝒆𝒕 5 𝒈𝒊𝒂̂𝒚 – 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒓𝒂̂̀𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̂𝒚 có tác dụng diệt rầy nhanh, lưu dẫn kéo dài.

🌾𝑪𝒉𝒆𝒕 5 𝒈𝒊𝒂̂𝒚 cho ruộng lúa sạch rầy, còn Bà con Nông dân thì an tâm vui tết vì lúa trúng mùa, được giá.

Đăng Ký Báo Giá