Center – Tạo Hạt, Dưỡng Hạt, Chắc Hạt

🌾 Sản phẩm Center tạo hạt, dưỡng hạt, chắc hạt giúp hạt vàng sáng, giữ ẩm, nặng ký chuyên dùng bán lúa tươi được nhiều Nhà nông tin dùng.

✅ Vào gạo nhanh, chín chắc cậy

✅ Dưỡng bộ lá đòng xanh mướt

✅ Hạt no đầy, không lép lửng

✅ Trổ thoát nhanh và đồng loạt

Đăng Ký Báo Giá