CENTER PRO

– Khối lượng tịnh: 60gr

– Quy cách đóng thùng: 200 Gói x 60gr

– Chuyên dùng bán lúa tươi

– Hạt vàng sáng, giữ ẩm, nặng ký

– Vào gạo nhanh, chín chắc cậy

– Dưỡng bộ lá đòng xanh mướt

– Hạt no đầy, không lép lửng

– Trổ thoát nhanh và đồng loạt

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá