CENTER NEW

– Thể tích thực: 500ml

– Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml

– Giữ bộ ba lá đòng xanh mướt, chậm xuống màu.

– Vào gạo nhanh, liên tục trong mọi điều kiện thời tiết.

– Vào gạo tới cậy, hạt no đầy, rọi hạt.

– Hạt lúa tươi, nặng ký, màu sáng bóng.

– Hạn chế muối hạt, lép lửng, lép dọc đường.

– Giữ được tối đa số hạt chắc trên bông.

– Chuyên dùng bán lúa tươi

  • Danh mục
    Lúa
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá