CẶP HẠNH PHÚC

– Thể tích thực: 250ml x 2

– Quy cách đóng thùng: 40 Cặp x 250ml

– Đạo ôn lá, Cổ bông, Vi khuẩn

– Xịt được nhiều giai đoạn

– Tối ưu: Đẻ nhánh – Làm đòng

– Hết đạo ôn, Sạch vi khuẩn

– Mát lúa, Xanh cây, Lá bóng mượt

– Không làm cháy que đọt lá

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá