BOP BY

– Thể tích thực: 500ml

– Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml

– Tốt rễ

– Đòng to

– Trổ thoát nhanh

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá