Sản Phẩm

NAP PIN

Thông Tin: – Thể tích thực: 500ml – Thành phần: Axit Amin 14% + Axit Humic 2% – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng: Là sản phẩm sinh học...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

VEGET 1

Thông tin – Khối lượng tịnh: 500 gram – Có 5 túi 100 gram bên trong – Quy cách đóng thùng: 30 Túi Công dụng – Kích rễ cực mạnh, cực...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

 • Tags

  nap-veget

Xem chi tiết

THOT SUPER

Thông tin – Thể tích thực: 1 lít – Thành phần + Đồng 100ppm + Kẽm 100ppm + Sắt 100ppm + Bo 2.000ppm + Đạm tổng số  2% + Lân hữu hiệu 5% – Quy...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP ZIN

Thông Tin – Thể tích thực: 300ml – Thành phần: 25.000 mg/l – Quy cách đòng thùng: 40 Chai Công Dụng – Tạo lớp vỏ bảo vệ và che chắn từ...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP MAX

Thông tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần + Bo 2000ppm + Lân hữu hiệu 4% + Kali hữu hiệu 9% Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công dụng – Giúp tăng...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP GROW

Thông tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần + Đạm tổng số 6% + Lân hữu hiệu 6% + Kali hữu hiệu 6% – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP COMBI

Thông tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần + Đồng 100ppm + Mangan 100ppm + Kẽm 100ppm + Sắt 100ppm + Bo 2.000ppm + Lân hữu hiệu 3% + Kali hữu hiệu 8% –...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP FRESH

Thông Tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần + Đồng 100ppm + Kẽm 100ppm + Sắt 100ppm + Bo 2.000ppm + Đạm tổng số 2% + Lân hữu hiệu 5% – Quy cách...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP BO

Thông Tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần: Bo 125.000ppm – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng – Giúp ra hoa đều, tăng khả năng thụ phấn –...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

AFUDAN 20SC

Thông Tin – Thể tích thực: 450ml (dạng sữa) – Hoạt chất mới: Carbosulfan 20g/l – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng – Đặc trị sâu Đục Thân, Bọ...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

ATINTIN 400EC

Thông Tin – Thể tích thực: 250ml – Hoạt chất: Difenconazole 200g/l + Propiconazole 200g/l – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng – Đặc trị Lem lép hạt, Khô...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP 1

Thông Tin – Khối lượng tịnh: 500gr – Có 5 túi 100gr bên trong – Quy cách đóng thùng: 30 Túi Công Dụng – Giúp tăng hiệu lực thuốc cỏ, diệt...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

TEBAZ 400SC

Thông Tin – Thể tích thực: 250ml – Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Tebuconazole 200g/l – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng – Phòng trừ nhiều loài nấm bệnh...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

RUBY GOLD 555SC

Thông Tin – Thể tích thực: 250ml – Hoạt chất: Chlorothalonil 500g/l + Hexaconazole 50g/l – Quy cách đòng thùng: 40 Chai Công Dụng – Tác động tiếp xúc trực tiếp,...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP 2

Thông Tin – Khối lượng tịnh: 500gr – Bổ sung hữu cơ đặc biệt: Đạm huyết Amino – Quy cách đóng thùng: 30 Túi Công Dụng – Phun vào thời điểm...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

MORNING RICE

Thông Tin – Khối lượng tịnh: 36gr – Thành phần: + Lân hữu hiệu: 10% + Kali hữu hiệu: 40% – Quý cách đóng thùng: 400 Gói Công Dụng – Là dòng phân...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

UMBALA COMBI

Thông Tin – Khối lượng tịnh: 36gr – Thành phần + Đồng 500ppm + Kẽm 1000ppm + Bo 2000ppm + Sắt 100ppm – Quy cách đóng thùng: 400 Gói Công Dụng – Bổ sung đầy...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

JAPONICA

Thông Tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần: Bo 2000ppm + Lân hữu hiệu 4% + Kali hữu hiệu 9% – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

SAPORO

Thông Tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần: Lân hữu hiệu 6% + Kali hữu hiệu 12% – Quý cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng – Vào gạo...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

KẼM 300

Thông Tin – Thể tích thực: 300ml – Thành phần: 25.000 mg/l – Quy cách đòng thùng: 40 Chai Công Dụng – Tạo lớp vỏ bảo vệ và che chắn từ...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CENTER NEW

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Giữ bộ ba lá đòng xanh mướt, chậm xuống màu. – Vào gạo nhanh,...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

UMBALA 500

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Khắc phục nhanh hiện tượng vàng lá sinh lý. – Ngăn chặn cháy chóp...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

KALI MILK

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Chín chắc tới cậy, tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông – Giữ xanh...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CẶP ĐÔI BESTSELLER

Giải pháp đặc trị Đạo ôn, Vi Khuẩn, Lem lép hạt Thể tích thực: 250ml x 2 Quy cách đóng thùng: 40 cặp x 250ml Cặp Đôi Bestseller – Giải...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CẶP FLIP FLOP

Cặp Đôi Flip Flop – Đặc trị Đạo ôn và Vi khuẩn Khối lượng tịnh: 300ml x 2 Quy cách đóng thùng: 40 cặp x 300ml 01 cặp phun được...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

TESLA

– Thể tích thực: 240ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 240 ml – Đặc trị sâu hại, sâu kháng thuốc – Sâu chết nhanh, chết sạch...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

DIRE

– Thể tích thực: 240ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 240 ml – Đặc trị sâu hại, sâu kháng thuốc – Sâu chết nhanh, chết sạch...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

10 TRONG 1

Cặp Đôi 10 Trong 1 – Đặc trị Đạo ôn, Vi Khuẩn, Lem lép hạt Thuốc đặc trị: Đạo ôn (Lá, Cổ bông) Vi khuẩn Lem lép hạt Vàng lá Khô vằn Lép...
Xem chi tiết

FAT 1

Fat 1 – Đặc trị Đạo ôn, Lem lép hạt Thuốc đặc trị: Đạo ôn (Lá, Cổ bông) Lem lép hạt Hoạt chất: Tổ hợp dầu thực vật…….. 18% Bổ sung thêm...
Xem chi tiết

CẶP HẠNH PHÚC PRO

Giải pháp đặc trị Đạo ôn, Vi Khuẩn, Lem lép hạt Thể tích thực: 250ml x 2 Quy cách đóng thùng: 40 cặp x 250ml Cặp Hạnh Phúc Pro –...
Xem chi tiết

CẶP ĐÔI 300 PRO

Cặp Đôi 300 – Đặc trị Đạo ôn và Vi khuẩn Khối lượng tịnh: 300ml x 2 Quy cách đóng thùng: 40 cặp x 300ml 01 cặp phun được 10...
Xem chi tiết

CAMO 240

– Thể tích thực: 240ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 240ml – Đặc trị Sâu cuốn lá, Sâu kháng thuốc – Sâu chết nhanh, chết sạch –...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

HORUS

– Khối lượng tịnh: 20gr – Quy cách đóng thùng: 500 Gói x 20gr – Thuốc trừ sâu sinh học – Sâu cuốn lá, Bọ trĩ, Nhện gié
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CHET 5 GIÂY

– Khối lượng tịnh: 26gr – Quy cách đóng thùng: 200 Gói – Rầy chết nhanh, lưu dẫn kéo dài – Diệt Rầy Là Phải Tính Bằng Giây
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CENTER PRO

– Khối lượng tịnh: 60gr – Quy cách đóng thùng: 200 Gói x 60gr – Chuyên dùng bán lúa tươi – Hạt vàng sáng, giữ ẩm, nặng ký – Vào...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

BOP BY

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Tốt rễ – Đòng to – Trổ thoát nhanh
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

BON BON

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Vào Gạo Nhanh – Giữ Xanh Màu Lá – Chẻn Gié Không Bị Khô – Vào...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

ROOTS RA RỄ

– Thể tích thực: 1000ml – Quy cách đóng thùng: 20 Cal x 1000ml – Bung rễ cựcc mạnh, ra nhiều rễ tơ, rễ cám –  Lá to, dày...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NOURISH NUÔI TRÁI

– Thể tích thực: 1000ml – Quy cách đóng thùng: 20 Cal x 1000ml – Chống rụng trái, teo trái, khô trái – Kích trái lớn nhanh, to trái...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết