sachbenh

Tebaz Nam Phương – Sạch Bệnh, Sáng Hạt

Tebaz Nam Phương – Sạch Bệnh, Sáng Hạt

?????? ??? ???̛?̛?? với thành phần là hoạt chất Azoxystrobin và Tebuconazole, dạng sữa làm mát lúa.   – Phòng trừ nhiều loại nấm bệnh – Cơ chế đa...
Xem chi tiết