Phân bón

Umbala – Dùng cho cây Nếp

Umbala – Dùng cho cây Nếp

Thành phần: Copper (Cu): 30.000 ppm Nguyên liệu sử dụng: Manco Xanh 80 và bổ sung các phụ gia đặc biệt để tăng sức đề kháng cho...
Xem chi tiết

UMBALA

– Vàng lá chín sớm, Vàng sinh lý – Biến vàng thành xanh, Đồng không chín sớm Thành phần: Copper (Cu): 30.000 ppm Nguyên liệu sử dụng: Manco Xanh...
Xem chi tiết