lemlephat

Tebaz Nam Phương – Sạch Bệnh, Sáng Hạt

Fat 1 – Đạo Ôn, Lem Lép Hạt

Cặp 10 Trong 1 – Lem Lép Hạt

Tebaz Nam Phương – Sạch Bệnh, Sáng Hạt

🌾𝑻𝒆𝒃𝒂𝒛 𝑵𝒂𝒎 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 với thành phần là hoạt chất Azoxystrobin và Tebuconazole, dạng sữa làm mát lúa.   – Phòng trừ nhiều loại nấm bệnh – Cơ chế đa...
Xem chi tiết

Fat 1 – Đạo Ôn, Lem Lép Hạt

🌾Fat 1 – 1 phát tát bay nấm bệnh, phòng trừ đạo ôn, lem lép giữ cho ruộng đồng luôn được xanh tốt. Sản phẩm là...
Xem chi tiết

Cặp 10 Trong 1 – Lem Lép Hạt

✅ 10 TRONG 1 với thành phần là tổ hợp dầu thực vật 18% phối hợp hoạt chất đặc biệt đặc trị đạo ôn, lem lép...
Xem chi tiết