Lem lép hạt

FAT 1 – Quản lý Lem lép hạt

Bật nắp khai Xuân nhận lì xì

FAT 1 – Xịt xong Nhậu thả ga

FAT 1 – Quản lý Lem lép hạt

Thuốc đặc trị: Đạo ôn (Lá, Cổ bông) Lem lép hạt Hoạt chất: Tổ hợp dầu thực vật…….. 18% Bổ sung thêm (Litseacubeba, Cymbopogon, Ocimumgratissimum,…)  Cơ chế tác động của Fat 1 Thuốc...
Xem chi tiết

Bật nắp khai Xuân nhận lì xì

Xem chi tiết

FAT 1 – Xịt xong Nhậu thả ga

Xem chi tiết

10 Trong 1

Cặp đôi 10 Trong 1 – Đặc trị Đạo ôn, Vi Khuẩn, Lem lép hạt Thuốc đặc trị: Đạo ôn (Lá, Cổ bông) Vi khuẩn Lem lép hạt Vàng lá Khô vằn Lép...
Xem chi tiết

FAT 1

Fat 1 – Đặc trị Đạo ôn, Lem lép hạt Thuốc đặc trị: Đạo ôn (Lá, Cổ bông) Lem lép hạt Hoạt chất: Tổ hợp dầu thực vật…….. 18% Bổ sung thêm...
Xem chi tiết