Đạo ôn

Cặp Best Seller – Giải Pháp Tối Ưu

Cặp Best Seller – Giải Pháp Tối Ưu

Cặp đôi BEST SELLER – Giải pháp tối ưu cho đồng ruộng ???? ?????? với dạng cặp đôi, có các thành phần bổ trợ cho nhau,...
Xem chi tiết

10 TRONG 1

Cặp Đôi 10 Trong 1 – Đặc trị Đạo ôn, Vi Khuẩn, Lem lép hạt Thuốc đặc trị: Đạo ôn (Lá, Cổ bông) Vi khuẩn Lem lép hạt Vàng lá Khô vằn Lép...
Xem chi tiết

FAT 1

Fat 1 – Đặc trị Đạo ôn, Lem lép hạt Thuốc đặc trị: Đạo ôn (Lá, Cổ bông) Lem lép hạt Hoạt chất: Tổ hợp dầu thực vật…….. 18% Bổ sung thêm...
Xem chi tiết