Tặng Quà

Trao Giải Quý 3 Năm 2022

Vinh Danh Đại Lý

Khách Hàng May Mắn

Đại Lý Xuất Sắc

Vinh Danh Chí Cốt

Chí Cốt May Mắn

Khách Hàng Thân Thiết

Quà Tặng Chí Cốt

Thành Viên Chí Cốt

Trao Giải Quý 3 Năm 2022

 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

Vinh Danh Đại Lý

Bốc Thăm May Mắn Chương Trình Tết 2022 Khách hàng: Tư Hãnh – Địa chỉ: An Giang – Giải thưởng: 30.000.000 VNĐ Khách hàng: Mai Ân Nghĩa – Địa chỉ: An...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

Khách Hàng May Mắn

Bốc Thăm May Mắn Chương Trình Tết 2022 Khách hàng: Kha Thuỷ – Địa chỉ: Đồng Tháp – Giải thưởng: 15.000.000 VNĐ Khách hàng: Giáo Nhị – Địa chỉ: Đồng Tháp –...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

Đại Lý Xuất Sắc

Bốc Tham May Mắn Chương Trình Tết Khách Hàng: Hiệp Chung – Địa chỉ: Long An – Giải thưởng: 36.000.000 VNĐ Khách hàng: Thanh Nhàn – Địa chỉ: Long An – Giải...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

Vinh Danh Chí Cốt

– Nông dân: Út Hưởng – Khu vực: Đồng Tháp – Thời gian: 2020 – Phần thưởng: 1 Tivi Sam Sung – Sản phẩm yêu thích: Cặp Đôi 300, Fe Fe,...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

Chí Cốt May Mắn

– Chí cốt: Nguyễn Văn Tài – Địa chỉ: Chợ Mới, An Giang – Sản phẩm sử dụng: AZ Enzym – Giải thưởng: 01 điện thoại Nokia 105
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

Khách Hàng Thân Thiết

Khách Hàng: Ba Von – Địa chỉ: Campuchia – Giải thưởng: 5.000.000 VNĐ
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

Quà Tặng Chí Cốt

 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

Thành Viên Chí Cốt

 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết