Sản Phẩm

CENTER NEW

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Giữ bộ ba lá đòng xanh mướt, chậm xuống màu. – Vào gạo nhanh,...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

UMBALA 500

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Khắc phục nhanh hiện tượng vàng lá sinh lý. – Ngăn chặn cháy chóp...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

KALI MILK

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Chín chắc tới cậy, tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông – Giữ xanh...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

KATA HEX

– Thể tích thực: 450 ml – Quy cách: 30 Chai – Đạo ôn (Lá, Cổ Bông), Đốm Vằn – Sạch bệnh, Xanh lá
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CẶP ĐÔI TRIKA

Giải pháp đặc trị Đạo ôn, Vi Khuẩn, Lem lép hạt Thể tích thực: 250ml x 2 Quy cách đóng thùng: 40 cặp x 250ml Cặp Đôi 129K –...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CẶP 300 XANH ĐỎ

Cặp Đôi 300 – Đặc trị Đạo ôn và Vi khuẩn Khối lượng tịnh: 300ml x 2 Quy cách đóng thùng: 40 cặp x 300ml 01 cặp phun được 10...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

TESLA

– Thể tích thực: 240ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 240 ml – Đặc trị sâu hại, sâu kháng thuốc – Sâu chết nhanh, chết sạch...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

Star DAP

 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

DIRE

– Thể tích thực: 240ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 240 ml – Đặc trị sâu hại, sâu kháng thuốc – Sâu chết nhanh, chết sạch...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

10 Trong 1

Cặp đôi 10 Trong 1 – Đặc trị Đạo ôn, Vi Khuẩn, Lem lép hạt Thuốc đặc trị: Đạo ôn (Lá, Cổ bông) Vi khuẩn Lem lép hạt Vàng lá Khô vằn Lép...
Xem chi tiết

FAT 1

Fat 1 – Đặc trị Đạo ôn, Lem lép hạt Thuốc đặc trị: Đạo ôn (Lá, Cổ bông) Lem lép hạt Hoạt chất: Tổ hợp dầu thực vật…….. 18% Bổ sung thêm...
Xem chi tiết

CẶP ĐÔI 129

Giải pháp đặc trị Đạo ôn, Vi Khuẩn, Lem lép hạt Thể tích thực: 250ml x 2 Quy cách đóng thùng: 40 cặp x 250ml Cặp Đôi 129K –...
Xem chi tiết

CẶP ĐÔI 300

Cặp Đôi 300 – Đặc trị Đạo ôn và Vi khuẩn Khối lượng tịnh: 300ml x 2 Quy cách đóng thùng: 40 cặp x 300ml 01 cặp phun được 10...
Xem chi tiết

FE FE

– Thể tích thực: 250ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 250ml – Lem lép hạt, Đạo ôn, Vàng chín sớm, Khô vằn – Sạch nấm, Lá...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

UMBALA

– Vàng lá chín sớm, Vàng sinh lý – Biến vàng thành xanh, Đồng không chín sớm Thành phần: Copper (Cu): 30.000 ppm Nguyên liệu sử dụng: Manco Xanh...
Xem chi tiết

CAMO 240

– Thể tích thực: 240ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 240ml – Đặc trị Sâu cuốn lá, Sâu kháng thuốc – Sâu chết nhanh, chết sạch –...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết