Sản Phẩm

CẶP ĐÔI 300

– Thể tích thực: 300ml x 2 – Quy cách đóng thùng: 40 Cặp x 300ml – 01 cặp xịt được 10 bình máy – Đạo ôn, Vi khuẩn,...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CẶP HẠNH PHÚC

– Thể tích thực: 250ml x 2 – Quy cách đóng thùng: 40 Cặp x 250ml – Đạo ôn lá, Cổ bông, Vi khuẩn – Xịt được nhiều giai...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

FE FE

– Thể tích thực: 250ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 250ml – Lem lép hạt, Đạo ôn, Vàng chín sớm, Khô vằn – Sạch nấm, Lá...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

UMBALA

– Khối lượng tịnh: 100gr – Quy cách đóng thùng: 200 Gói x 100gr – Vàng lá chín sớm, Vàng sinh lý – Biến vàng thành xanh, Đồng không...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CAMO 240

– Thể tích thực: 240ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 240ml – Đặc trị Sâu cuốn lá, Sâu kháng thuốc – Sâu chết nhanh, chết sạch –...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

HORUS

– Khối lượng tịnh: 20gr – Quy cách đóng thùng: 500 Gói x 20gr – Thuốc trừ sâu sinh học – Sâu cuốn lá, Bọ trĩ, Nhện gié
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CHET 5 GIÂY

– Khối lượng tịnh: 26gr – Quy cách đóng thùng: 200 Gói – Rầy chết nhanh, lưu dẫn kéo dài – Diệt Rầy Là Phải Tính Bằng Giây
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

AZ ENZYM

– Thể tích thực: 30ml – Quy cách đóng thùng: 300 Gói x 30ml – Vào gạo cực đỉnh – Phục hồi, Tái tạo cho cây trồng – Chống chịu...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CENTER PRO

– Khối lượng tịnh: 60gr – Quy cách đóng thùng: 200 Gói x 60gr – Chuyên dùng bán lúa tươi – Hạt vàng sáng, giữ ẩm, nặng ký – Vào...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

iNOX

– Khối lượng tịnh: 80gr – Quy cách đóng thùng: 200 Gói x 80gr – Cứng theo kiểu tự nhiên – Không sượn lúa, nghẹn bông, thụng đòng – Dày lóng,...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

BOP BY

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Tốt rễ – Đòng to – Trổ thoát nhanh
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

YO FOM

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Cứng cây thế hệ mới – Thân nén chặt – Cứng dẻo, đàn hồi – Tuột...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

BON BON

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Vào Gạo Nhanh – Giữ Xanh Màu Lá – Chẻn Gié Không Bị Khô – Vào...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

THON THOT

– Thể tích thực: 1000ml – Quy cách đóng thùng: 20 Cal x 1000ml – Giải pháp tăng năng suất toàn diện – Cứu sống, kéo dài sự sống...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

FI FI

– Thể tích thực: 1000ml – Quy cách đóng thùng: 20 Cal x 1000ml – Phiên bản vào gạo cao cấp nhất – Lấy gạo nhanh, hạt đầy gạo...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết