Lúa

NAP PIN

Thông Tin: – Thể tích thực: 500ml – Thành phần: Axit Amin 14% + Axit Humic 2% – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng: Là sản phẩm sinh học...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

AFUDAN 20SC

Thông Tin – Thể tích thực: 450ml (dạng sữa) – Hoạt chất mới: Carbosulfan 20g/l – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng – Đặc trị sâu Đục Thân, Bọ...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

ATINTIN 400EC

Thông Tin – Thể tích thực: 250ml – Hoạt chất: Difenconazole 200g/l + Propiconazole 200g/l – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng – Đặc trị Lem lép hạt, Khô...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP 1

Thông Tin – Khối lượng tịnh: 500gr – Có 5 túi 100gr bên trong – Quy cách đóng thùng: 30 Túi Công Dụng – Giúp tăng hiệu lực thuốc cỏ, diệt...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

TEBAZ 400SC

Thông Tin – Thể tích thực: 250ml – Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Tebuconazole 200g/l – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng – Phòng trừ nhiều loài nấm bệnh...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

RUBY GOLD 555SC

Thông Tin – Thể tích thực: 250ml – Hoạt chất: Chlorothalonil 500g/l + Hexaconazole 50g/l – Quy cách đòng thùng: 40 Chai Công Dụng – Tác động tiếp xúc trực tiếp,...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP 2

Thông Tin – Khối lượng tịnh: 500gr – Bổ sung hữu cơ đặc biệt: Đạm huyết Amino – Quy cách đóng thùng: 30 Túi Công Dụng – Phun vào thời điểm...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

MORNING RICE

Thông Tin – Khối lượng tịnh: 36gr – Thành phần: + Lân hữu hiệu: 10% + Kali hữu hiệu: 40% – Quý cách đóng thùng: 400 Gói Công Dụng – Là dòng phân...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

UMBALA COMBI

Thông Tin – Khối lượng tịnh: 36gr – Thành phần + Đồng 500ppm + Kẽm 1000ppm + Bo 2000ppm + Sắt 100ppm – Quy cách đóng thùng: 400 Gói Công Dụng – Bổ sung đầy...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

JAPONICA

Thông Tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần: Bo 2000ppm + Lân hữu hiệu 4% + Kali hữu hiệu 9% – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

SAPORO

Thông Tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần: Lân hữu hiệu 6% + Kali hữu hiệu 12% – Quý cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng – Vào gạo...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

KẼM 300

Thông Tin – Thể tích thực: 300ml – Thành phần: 25.000 mg/l – Quy cách đòng thùng: 40 Chai Công Dụng – Tạo lớp vỏ bảo vệ và che chắn từ...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CENTER NEW

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Giữ bộ ba lá đòng xanh mướt, chậm xuống màu. – Vào gạo nhanh,...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

UMBALA 500

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Khắc phục nhanh hiện tượng vàng lá sinh lý. – Ngăn chặn cháy chóp...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

KALI MILK

– Thể tích thực: 500ml – Quy cách đóng thùng: 40 Chai x 500ml – Chín chắc tới cậy, tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông – Giữ xanh...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

CẶP ĐÔI BESTSELLER

Giải pháp đặc trị Đạo ôn, Vi Khuẩn, Lem lép hạt Thể tích thực: 250ml x 2 Quy cách đóng thùng: 40 cặp x 250ml Cặp Đôi Bestseller – Giải...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết