Cây Ăn Trái

NAP ZIN

Thông Tin – Thể tích thực: 300ml – Thành phần: 25.000 mg/l – Quy cách đòng thùng: 40 Chai Công Dụng – Tạo lớp vỏ bảo vệ và che chắn từ...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP MAX

Thông tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần + Bo 2000ppm + Lân hữu hiệu 4% + Kali hữu hiệu 9% Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công dụng – Giúp tăng...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP GROW

Thông tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần + Đạm tổng số 6% + Lân hữu hiệu 6% + Kali hữu hiệu 6% – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP COMBI

Thông tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần + Đồng 100ppm + Mangan 100ppm + Kẽm 100ppm + Sắt 100ppm + Bo 2.000ppm + Lân hữu hiệu 3% + Kali hữu hiệu 8% –...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP FRESH

Thông Tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần + Đồng 100ppm + Kẽm 100ppm + Sắt 100ppm + Bo 2.000ppm + Đạm tổng số 2% + Lân hữu hiệu 5% – Quy cách...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

NAP BO

Thông Tin – Thể tích thực: 500ml – Thành phần: Bo 125.000ppm – Quy cách đóng thùng: 40 Chai Công Dụng – Giúp ra hoa đều, tăng khả năng thụ phấn –...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết

UMBALA COMBI

Thông Tin – Khối lượng tịnh: 36gr – Thành phần + Đồng 500ppm + Kẽm 1000ppm + Bo 2000ppm + Sắt 100ppm – Quy cách đóng thùng: 400 Gói Công Dụng – Bổ sung đầy...
 • Trạng thái

  Chưa đăng ký

Xem chi tiết