Những dịch hại cần lưu ý trong thời điểm 25/6 - 1/7

Nam PhươngViết bởi: Nam Phương

Vào thời điểm 25/6 - 1/7 bà con nông dân cần lưu ý những dịch hại ở cây trồng để có thể chủ động trong công tác ứng phó.

- Nguồn Cục BVTV -

Dịch hại trên lúa

- Các tỉnh Bắc Bộ: Chuột, bệnh khô vằn, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh lem lép… tiếp tục gây hại.

- Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa Hè Thu giai đoạn đầu vụ.

- Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá... gây hại lúa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ. Chuột tiếp tục gây hại trên các trà lúa Xuân Hè giai đoạn đòng trỗ, hại nặng cục bộ ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương...

- Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi trưởng thành mang trứng – tuổi 1. Bệnh đạo ôn lá xuất hiện trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh với mức độ nhẹ, bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện ở giai đoạn đòng trỗ. Ngoài ra lưu ý bọ trĩ trên lúa mới gieo sạ, rầy phấn trắng giai đoạn mạ - đẻ nhánh; bệnh cháy bìa lá, chuột giai đoạn đòng trỗ - chín.

Dịch hại trên cây trồng khác

- Cây ngô và rau, màu: Bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen… có xu hướng gây hại tăng trên cây ngô; bọ nhảy, sâu xanh… gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.

- Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Ruồi đục quả, nhện đỏ... tiếp tục hại.

- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.

- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh... tiếp tục gây hại.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại.

- Cây cà phê: Rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành... tiếp tục gây hại.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt... tiếp tục gây hại.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh khô cành... gia tăng hại.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại.

- Cây dừa: Bọ cánh cứng, bệnh thối nõn... tiếp tục gây hại.

- Cây lâm nghiệp: Châu chấu tre lưng vàng xuất hiện và gây hại.

Khuyến cáo cho bà con nông dân

Theo dự báo về tình hình sinh vật gây hại trong 7 ngày tới, Công ty Phát triển Nông nghiệp Nam Phương khuyến cáo nông dân cần lưu ý phòng trừ các dịch hại quan trọng trên cây lúa:

- Đạo ôn (cháy lá), đạo ôn cổ bông: Thuốc trừ bệnh FUTENNA 268WP là sự lựa chọn tốt nhất để quản lý bệnh đạo ôn, đảm bảo năng suất và chất lượng lúa gạo.

+ Đạo ôn lá: Phun khi bệnh vừa mới xuất hiện. Liều dùng pha gói 22gr cho bình 25 lít nước.

+ Đạo ôn cổ bông: Phun ngừa lần 1 trước khi lúa trổ hoặc trổ lẹt xẹt (5%) và phun ngừa lần 2 khi lúa trổ đều (nếu thấy cần thiết). Liều dùng: pha gói 22gr cho bình 25 lít nước.

Lượng nước phun: 400-600 lít/ha.

- Rầy nâu: Sử dụng thuốc trừ rầy CHET5S ( pha 26 g/25 lít nước), phun khi rầy non mới xuất hiện. Lượng nước 400-600 lít nước/ ha.

- Sâu cuốn lá: Phun TICTAC 300 ( pha 25-30 ml/25 lít nước) để trừ hiệu quả sâu cuốn lá, lượng nước phun 400-600 lít nước/ha. Phun sau khi bướm rộ 2 -3 ngày.

- Sâu đục thân: Phun TICTAC ( pha 30 ml/ 25 lít nước) để trừ sâu đục thân hại lúa, lượng nước phun 400-600 lít nước/ha.

- Bệnh lem lép hạt: Khuyến cáo phun FUNATOP (pha 25 - 35 ml/25 lít nước) để phòng trừ bệnh lem lép hạt. Phun ở giai đoạn trước trổ và sau khi lúa trổ đều.

- Bệnh cháy bìa lá: Tập trung gây hại giai đoạn đòng trổ - chín. Để phòng trừ khuyến cáo phun thuốc trừ bệnh CHABILA (pha gói 25 gr/25 lít nước). Phun khi bệnh chớm xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%.

Viết bình luận:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: